Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi preko 500 000 osoba s invaliditetom, od čega je 60 % muškaraca i 40 % žena.

Osobe s invaliditetom upisane su u DNK Humane Nove – bez njih Humana Nova ne bi ostvarivala svoju potpunu svrhu.

Humana Nova danas u strukturi zaposlenih od 45 radnika ima 25 osoba s invaliditetom.

Pojam invaliditet odnosi se na različite vrste i stupnjeve oštećenja, teškoća ili smetnji, odnosno nepravilnosti u području fizičkog, psihičkog, psihofizičkog i socijalnog razvoja. Tijekom povijesti odnos društva prema osobama s invaliditetom se mijenjao. U prvobitnoj zajednici takve osobe smatralo se nekorisnima, zbog toga ih se u kriznim situacijama ostavljalo po strani, prepuštene samima sebi – nezaštićene.

Danas je stav ipak drugačiji. Veliki koraci u osvješćivanju potreba i problema osoba s invaliditetom, do danas su već učinjeni, no to osvješćivanje se gradi i dalje.

Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom prvi je obvezujući međunarodni instrument za ljudska prava koji se odnosi na invaliditet. Njena svrha je „promicanje, zaštita i osiguravanja punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom te promicanje poštovanja njihovog urođenog dostojanstva“. Tu su još razni dokumenti i strategije na europskoj i nacionalnoj razini koje doprinose uključivanje osoba s invaliditetom i potiču izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom za ravnopravno uključivanje u društvo i radnu integraciju.

Uključivanje osoba s invaliditetom u svijet rada jedan je od ključnih čimbenika njihove potpune integracije u društvo. No, tu osobe s invaliditetom obično nailaze na mnoštvo problema. Istraživanja ističu da je najveća prepreka pri zapošljavanju predrasuda poslodavaca prema sposobnostima osoba s invaliditetom.

Humana Nova potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom. Kroz zapošljavanje osoba s invaliditetom osobama koje su u riziku od socijalne isključenosti dajemo priliku i podršku da ostvare svoj potencijal. Naša je uloga ljudima pružiti osjećaj sigurnosti i pripadnosti i stvoriti međusobno povjerenje, biti podrška i doprinijeti njihovu samopouzdanju i samoostvarenju. Da bi se osoba osjećala prihvaćeno, na nama je da pokažemo razumijevanje, prihvaćajući osobu sa svim vrlinama i manama stvarajući poticajno okruženje za razvoj potencijala OSI. To znači da osoba dobije priliku u kojoj može pokazati svoje kvalitete, a da se na njene mane ne upire prstom. Zato je potrebno vidjeti osobu izvan konteksta invaliditeta, kao osobu koja kao i svi ostali imaju svoje mogućnosti i individualne potrebe, ali i potrebe koje su nam svima zajedničke, a to su potrebe po sigurnosti, prihvaćanju i samoostvarenju. Osobi koja je cijeli život nosila etiketu „drugačiji“, „različit“ razumijevanjem, podrškom, prihvaćanjem i tolerancijom pokazujemo da je baš u toj različitosti njena vrijednost. Da svaka osoba bez obzira na invaliditet ima svoje kvalitete i čini jednu kockicu mozaika našeg poduzeća. Kad je osoba prihvaćena, postaje otvorenija, suradljivija i što se automatski održava na bolju sliku o sebi, stvaranje boljih međusobnih odnosa, ali i promjena u njima koje doprinose boljoj kvaliteti života i izvan radne okoline. Kroz pružene prilike osobe s invaliditetom postaju vrijedni dionici društva, koji zarađuju svoju plaću, nisu na teret državnog proračuna, mogu brinuti za sebe i svoje obitelji.

Humananova.org webshop koristi kolačiće ('cookie') kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima.

Skip to content