DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Socijalna zadruga odgovorno je društveno poduzeće koje u svojem djelovanju veliku pažnju posvećuje rješavanju društvenih i ekoloških problema, investirajući dobit u daljnje poslovanje.

UTJECAJ NA EKOLOŠKE PROBLEME U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Recikliranje ima utjecaja! Sakupljanjem, sortiranjem, ponovnim korištenjem i recikliranjem odjeće svi zajedno utječemo na smanjenje ispuštanja plina CO2 u atmosferu odlaganjem, ali i smanjenjem uporabe pitke vode, umjetnih gnojiva i pesticida u proizvodnji sirovina za proizvodnju tekstila!

KOLIČINA SAKUPLJENOG TEKSTILA

1 kg
2012.
1 kg
2013.
1 kg
2014.
1 kg
2015.
1 kg
2016.
1 kg
2017.
1 kg
2018.
1 kg
2019.
1 kg
2020.

UTJECAJ NA DRUŠTVENE PROBLEME U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom 23

Broj zaposlenih osoba iz marginaliziranih skupina ljudi 12