22.03.2023 Humana Nova je partner na projektu EDI GO! – introducing the organisational approach to integration of equality, diversity, inclusion model in working with young people

Opći cilj EDI GO projekta je kreirati resurse za organizacije koje rade s mladima, za stručnjake/inje za rad s mladima, trenere/ice i praktičare/ke koji će unaprijediti organizacijske prakse i politike kako bi bile uključivije, raznolikije i promicale jednakost mogućnosti.


KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 1. MAPIRANJE KLJUČNIH IZAZOVA U EDI PRAKSI
  (EDI: Equality – ravnopravnost, Diversity – različitost, Inclusion – inkluzija)
  Prva aktivnost u projektu bit će mapiranje izazova provedbe EDI prakse na koje nailaze i mladi i stručnjaci:kinje koji rade s mladima te će se u svakoj od pet zemalja provesti kvalitativno istraživanje s mladima i sa zaposlenicima organizacija koje rade s mladima (tri fokus grupe s mladima i deset polustrukturiranih intervjua sa stručnjacima koji rade s mladima).
  Na temelju rezultata istraživanja bit će napravljen komparativni izvještaj koji će služiti kao temelj za razvijanje Toolboxa – skupine resursa koji će se sastojati od organizacijskih smjernica za unapređivanje EDI prakse i politike, primjera dobrih praksi te inkluzivne jezične smjernice. Toolbox će putem online platforme projekta biti na raspolaganju svim zainteresiranima koji rade s djecom i mladima, a žele unaprijediti svoje EDI prakse u svakodnevnom radu.
 2. OSNAŽIVANJE U PODRUČJU EDI PRAKSE
  Nakon što konzorcij razvije kurikulum treninga čiji će cilj biti jačanje kapaciteta i razvijanje kompetencija za implementaciju EDI praksi, u svakoj od zemalja zainteresirani sudionici istraživanja s početka projekta imat će priliku osnažiti se u temama projekta. Organizacije će uz podršku stručnjaka:inja na treningu razviti akcijski plan za unaprjeđenje EDI prakse u barem 2 dimenzije djelovanja organizacije. Svi materijali.
 3. PRIKUPLJANJE PRIMJERA DOBRE PRAKSE I DISEMINACIJA
  U projektu je planiran razvoj online platforme na kojoj će biti dostupni svi razvijeni materijali, uključujući primjere dobre prakse implementacije EDI prakse koje ćemo prikupljati tijekom provedbe projekta od uključenih sudionika:ca. U svakoj će zemlji biti održan event s ciljem promocije projektnih aktivnosti, a završna aktivnost projekta je veliki međunarodni event u Zagrebu gdje će sudionici:e iz svih 5 zemalja imati priliku razmijeniti iskustva.

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

Vanja Kožić Komar, vkozic@fso.hr
Stručni tim projekta:
Višnja Pavlović, vpavlovic@fso.hr
Vanja Kožić Komar, vkozic@fso.hr
Ivana Lacko, ilacko@fso.hr

TRAJANJE PROJEKTA:

prosinac 2022. – prosinac 2024.

PROVODITELJI:

Nositelj projekta:
Forum za slobodu odgoja

Partneri projekta:

KMOP (Grčka)

CSC Danilo Dolci (Italija)

La Xixa (Španjolska)

Adice (Francuska)

Humana Nova (Hrvatska)

15.05 2023 Održan je Kick of meeting projekta EDI GO

Humana Nova uključena je u provedbu dvogodišnjeg Erasmus+ projekta  „EDI GO – Introducing the organizational approach to integration of Equality, Diversity, Inclusion Model in working with young people”.

Glavni cilj projekta je kreirati resurse za organizacije koje rade s mladima kako bi poboljšale svoje EDI prakse i politike (EDI: Equality – ravnopravnost, Diversity – različitost, Inclusion – inkluzija).

Početkom ožujka održan je sastanak partnerskih organizacija projekta EDI GO s ciljem planiranja projektnih aktivnosti. Vodeći partner Forum za slobodu odgoja ugostio nas je u Zagrebu i omogućio upoznavanje partnerskih organizacija uživo. Dvodnevni događaj omogućio je predstavnicima i predstavnicama partnerskih organizacija iz različitih zemalja KMOP (Grčka), CSC Danilo Dolci (Italija), La Xixa (Španjolska), Adice (Francuska) razmjenu iskustva i znanja u području EDI praksi, te raspravu o sličnostima i razlikama u razumijevanja EDI pojmova u pojedinim zemljama. Uslijedilo je planiranje nadolazećih projektnih aktivnosti. Partnerske organizacije u narednom će periodu mapirati ključne izazove EDI praksi u uključenim zemljama, prikupljati primjere dobre prakse te razvijati alate za rad s mladima kako bi doprinijeli osnaživanju osoblja organizacije i osoblje koje radi s mladima.

28.10.2023 Humana Nova od prosinca 2022. godine sudjeluje u provedbi Erasmus+ projekt pod nazivom EDI GO – introducing the organisational approach to integration of equality, diversity, inclusion model in working with young people, u suradnji s vodećim partnerom Forum za slobodu odgoja, te partnerima iz Grčke, Italije, Francuske i Španjolske.

Tijekom prve faze projekta Forum za slobodu odgoja, ADICE, KMOP i CDC Danilo Dolci, LA XIXA održali su ukupno  15 fokus grupa s 99 mladih osoba te 50 zaposlenika:ica i volontera:ki koji rade u organizacijama civilnog društva koje primarno rade s različitim skupinama mladih. Uslijedila je analiza prikupljenih informacija koje će biti detaljno prikazani u komparativnom izvješću. Navedeno će biti temelj za razvijanje Toolboxa – skupine resursa koji će obuhvatiti smjernice za unapređivanje EDI prakse i politike organizacija koje rade s mladima, primjere dobrih praksi te inkluzivne jezične smjernice. Toolbox će putem online platforme projekta biti na raspolaganju svim zainteresiranima koji rade s djecom i mladima, a žele dodatno unaprijediti svoje EDI prakse u svakodnevnom radu. Humana Nova prati tijek razvoja projektnih aktivnosti te se svojim znanjima i iskustvima uključuje u izradu Toolboxa. Dok čekate novi alat na stranicama Foruma za slobodu odgoja možete pročitati što su partnerske organizacije otkrile analizom provedenih intervjua i fokus grupa.

Svakako pratite vijesti  na našim stranicama kako biste saznali nove informacije o razvoju Toolbox-a. Toolbox će predstavljati vrijedan resurs ne samo za organizacije koje radie s mladima već i za svakoga tko se želi dodatno educirati i osnažiti u području primjene EDI praksi.

Humananova.org webshop koristi kolačiće ('cookie') kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima.

Skip to content