Tokom svibnja proveli smo dvije kreativne radionice o recikliranju tekstila u Osnovnoj školi Donja
Dubrava. Učenici viših razreda su kroz radionice upoznali rad Humane Nove, te sa Dajom i Bibom
istražili mogućnosti ponovne uporabe i recikliranja stare odjeće. Izradili su razne kreativne predmete i
ukrase, te sakupili oko 150 kg tekstila kroz akciju sakupljanja. Bravo! 😊