Kreativne radionice o recikliranju tekstila proveli smo i OŠ Sveti Martin na Muri. Učenici viših razreda
okušali su se u šivanju gumbića, izradi narukvica, ogrlica i raznih ukrasa. Naučili su kako na kreativan
način iskoristiti stari tekstil i dati mu novu vrijednost. Kroz akciju sakupljanja tekstila, doprinijeli su očuvanju okoliša. Aktivnosti u OŠ Sveti Martin na Muri sufinancirane su proračunskim sredstvima Grada Čakovca u okviru projekta „Recikliraj, novu vrijednost kreiraj!“