Humana Nova je partner na projektu EDI GO!

Opći cilj EDI GO projekta je kreirati resurse za organizacije koje rade s mladima, za stručnjake/inje za rad s mladima, trenere/ice i praktičare/ke koji će unaprijediti organizacijske prakse i politike kako bi bile uključivije, raznolikije i promicale jednakost mogućnosti.

KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  1. MAPIRANJE KLJUČNIH IZAZOVA U EDI PRAKSI

(EDI: Equality – ravnopravnost, Diversity – različitost, Inclusion – inkluzija)

Prva aktivnost u projektu bit će mapiranje izazova provedbe EDI prakse na koje nailaze i mladi i stručnjaci:kinje koji rade s mladima te će se u svakoj od pet zemalja provesti kvalitativno istraživanje s mladima i sa zaposlenicima organizacija koje rade s mladima (tri fokus grupe s mladima i deset polustrukturiranih intervjua sa stručnjacima koji rade s mladima).

Na temelju rezultata istraživanja bit će napravljen komparativni izvještaj koji će služiti kao temelj za razvijanje Toolboxa – skupine resursa koji će se sastojati od organizacijskih smjernica za unapređivanje EDI prakse i politike, primjera dobrih praksi te inkluzivne jezične smjernice. Toolbox će putem online platforme projekta biti na raspolaganju svim zainteresiranima koji rade s djecom i mladima, a žele unaprijediti svoje EDI prakse u svakodnevnom radu.

  1. OSNAŽIVANJE U PODRUČJU EDI PRAKSE

Nakon što konzorcij razvije kurikulum treninga čiji će cilj biti jačanje kapaciteta i razvijanje kompetencija za implementaciju EDI praksi, u svakoj od zemalja zainteresirani sudionici istraživanja s početka projekta imat će priliku osnažiti se u temama projekta. Organizacije će uz podršku stručnjaka:inja na treningu razviti akcijski plan za unaprjeđenje EDI prakse u barem 2 dimenzije djelovanja organizacije. Svi materijali vezani za provedbu treninga bit će dostupni za preuzimanje zajedno s ostalim resursima u Toolboxu putem online platforme.

  1. PRIKUPLJANJE PRIMJERA DOBRE PRAKSE I DISEMINACIJA

U projektu je planiran razvoj online platforme na kojoj će biti dostupni svi razvijeni materijali, uključujući primjere dobre prakse implementacije EDI prakse koje ćemo prikupljati tijekom provedbe projekta od uključenih sudionika:ca. U svakoj će zemlji biti održan event s ciljem promocije projektnih aktivnosti, a završna aktivnost projekta je veliki međunarodni event u Zagrebu gdje će sudionici:e iz svih 5 zemalja imati priliku razmijeniti iskustva.

Humananova.org webshop koristi kolačiće ('cookie') kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima.

Skip to content